Liên hệ trực tiếp:

Trường TH & THCS Trung Tâm

Xã Trung Tâm Huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
c12trungtam.lucyen@gmail.com